Skip to content

Groot eigenaar vertegenwoordigen

VvE’s nemen een steeds grotere plek in binnen woningcorporaties. Door de verkoop van huurwoningen ontstaan er veel nieuwe ‘gemengde’ complexen waar huurders naast kopers komen te wonen. Er ontstaat een nieuwe VvE waar het trappenhuis en entree van meerdere partijen is, de eigenaren nemen gezamenlijk besluiten daarover. Waar voorheen de corporatie enig-eigenaar was overlegt zij nu met de overige eigenaren binnen de Vereniging van Eigenaars.

Voor corporaties ondersteunen wij regelmatig de vaste medewerkers, die naar deze vergaderingen gaan of wij doen dit voor de corporatie. Het vertegenwoordigen van een corporatie in een VvE vereist oog voor de diverse belangen die een corporatie heeft. Het belang van ongestoord woongenot voor de huurder tot de waarde van je vastgoed en lage onderhoudslasten. Dit betekent:

Besluiten in een vergadering goed voorbereiden met de diverse belanghebbenden binnen een corporatie.

Dit vereist een verandering in het denken bij medewerkers. Tot onze expertise behoort daarom eveneens het leveren van een bijdrage aan de interne organisatie, communicatie en beleid m.b.t. VvE’s.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?