Skip to content

Gebouwen splitsen

Gedeeld Eigendom is ervaren in het begeleiden van kleine tot grote splitsingsprojecten, splitsingsprojecten met bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw. Wij zijn ervaren in het begeleiden en uitvoeren van splitsingsprojecten vanaf het haalbaarheidsonderzoek tot en met de verkoop van de verschillende appartementsrechten.

Gemeentelijke splitsingsvergunningsregels stellen aan deze projecten vaak een grote uitdaging. Alvorens te splitsen dienen aanpassingen in de woningen plaats te vinden ten aanzien van onderhoud, brandveiligheid en gezondheid. Een investering die soms oploopt tot tienduizenden euro’s per woning en daarmee overtuigingskracht vraagt om zittende huurders te overtuigen.

Aanvullende zaken zoals het afkopen van erfpachtcontracten, overleg voeren met gemeentelijke instanties, het aansturen van projectleiders, splitsingstekenaars, notarissen en de interne organisatie van de opdrachtgever, voeren wij graag uit. Ook zorgen wij graag voor bewonersbegeleiding in samenspraak met de aannemer.

Het optreden als opdrachtgever, onderhandelaar of sociaal consulent vergt veel ondernemerschap en kennis van de bouw-, ontwikkel- en corporatiewereld. Veranderende politieke en maatschappelijke werkvelden vragen een doelgerichte houding om splitsingsprojecten tot een goed einde te brengen.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?