Skip to content

Begeleiden groot onderhoud

Gedeeld Eigendom heeft ervaren projectleiders die gespecialiseerd zijn in onderhoudsprojecten voor VvE’s. De VvE projectleider communiceert met het bestuur van de VvE, de technische commissie, met de eigenaren en (indien aanwezig) huurders in het complex. De VvE projectleider verzorgt een transparant en volledig projectdossier.  De volgende werkzaamheden bieden wij/ onze VvE  projectleider aan:

Wij nemen de beheerder het werk uit handen door zelf rechtsreeks met de bewoners te communiceren. Wij komen op de vergadering de werkzaamheden en het proces uitleggen. Voor ons is de vergadering de opdrachtgever en het bestuur of technische commissie ons aanspreekpunt.

Voor een corporatie is het begeleiden van groot onderhoud van een VvE geen dagelijkse praktijk. Omgaan met vele opdrachtgevers in een VvE vereist ervaring. Een ervaring die de projectleiders van Gedeeld Eigendom bezitten. Conform de werkwijze van de opdrachtgever voeren wij de gewenste werkzaamheden professioneel en efficiënt uit. Met tevreden opdrachtnemers als uw resultaat.

Conditiemetingen en MJOP’s (MeerjarenOnderhoudsPlanningen)

Wij verzorgen conditiemetingen. Het doel van de conditiemeting is het inventariseren van de nodige werkzaamheden en het tijdstip van uitvoering. Wij voeren deze metingen uit conform de NEN 2767.

Wij stellen heldere onderhoudsbegrotingen op. Het doel van de MJOP is het bepalen van de onderhoudsreserve en de daarop gebaseerde maandelijkse ledenbijdragen voor planmatig onderhoud. Daarnaast geeft het een planning voor het uitvoeringsjaar van de werkzaamheden.

De conditiemetingen bepalen het jaar waarin onderhoud wordt uitgevoerd. Door in overleg met het bestuur werkzaamheden te clusteren en vooraf in te plannen reduceren we de kosten. De MJOP stellen we op voor bijvoorbeeld een periode van 20 jaar, zodat de VvE grote uitgaven  in de reserveringen kunnen opnemen. Door de MJOP te voorzien van een liquiditeitsbegroting, voorkomt de VvE het ontstaan van een financieel tekort.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?