Skip to content

Haal meer rendement uit BOG corporaties

Tafelzilver of oud ijzer?

Publicatie in Nul20, maart 2015

Splitsingsregelement 1973

KNB

Februari 1973

Discussie groot onderhoud

Discussienotitie

November 2009

Verkoop door de corporatie

Meedenknotitie

Oktober 2013

Vraagstelling Bloemkoolwijken

Meedenknotitie

Mei 2013

Verkoop huurwoningen vergt beleid

Binnenlands Bestuur

nr. 21, pagina 9

Splitsingsregelement 1983

KNB

November 1983

Gemeenten aan zet bij wakker schudden VvE's

Discussienotitie

Juli 2011

Aanbesteding voor het beheer van VvE's

Handreiking

April 2012

Handvatten voor Splitsing

Meedenknotitie

Augustus 2010

Splitsingsbeleid is verstandig

Aedes Magazine

November 2013

Splitsingsregelement 1992

KNB

Januari 1992

VvE-beheer wekt hoge verwachtingen

Meedenknotitie

Juli 2011

Verkoop bedrijfsmatig onroerend goed

Meedenknotitie

Oktober 2013

VvE beheer wekt hoge verwachtingen

VvE Magazine 2011

Nr. 4, pagina's 30-31

Uitdagingen in de bloemkoolwijk

Meedenknotitie

Mei 2013

Splitsingsregelement 2006

KNB

Januari 2006

Het stemrecht beperkt in de VvE

Meedenknotitie

december 2011

Uniforme werkomschrijving

Handreiking

Gedeeld Eigendom

Interview Raymond Kramer

Aedes Magazine

Januari 2012