Skip to content

Verankering reservering groot onderhoud kleine VvE’s bij uitponding

De laatste jaren heeft de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties een vlucht genomen. Hierbij worden ook complexen gesplitst die bestaan uit boven-benedenwoningen. Er ontstaan dan kleine VvE’s, die slechts bestaan uit 2 á 3 woningen. Het komt vaak voor dat deze kleine VvE’s niet reserveren voor groot onderhoud. Dit is een zorgelijke situatie. In deze notitie wordt de lezer een mogelijkheid voorgelegd, waarbij het reservefonds en afdracht wordt verankerd middels een overkoepelende organisatie met als voornaamste doel zorg dragen voor voldoende financiële middelen bij de kleine VvE’s.

Auteurs: Gerco van Maanen en Marco Sinke