Skip to content

Professioneel VvE beheer wekt hoge verwachtingen

De rechtbank Rotterdam heeft in 2011 een opmerkelijke uitspraak gedaan in een zaak tussen een VvE en een Rotterdamse woningcorporatie. Deze woningcorporatie is naast haar rol als projectontwikkelaar bij splitsing ook toegewezen als eerste bestuurder en beheerder van de VvE. De rechter overweegt ten aanzien van een aantal beheertaken dat de corporatie deze niet goed heeft uitgevoerd. In dit artikel worden enkele ‘misstanden’ van deze woningcorporatie in haar rol als beheerder van deze VvE toegelicht. Door het geven van suggesties en richtlijnen aan de hand van deze voorbeelden, hopen wij een bijdrage te leveren aan professioneel beheer door woningcorporaties.

Auteurs: Marjon Bouma en Raymond Kramer