Skip to content

Het stemrecht beperkt in de VvE

Een initiatiefnemer tot splitsing doet er altijd verstandig aan om de artikelen uit het modelreglement kritisch te bekijken en daar waar nodig aan te passen. Toekomstige problematiek ten aanzien van beheer, verkoop en verhuur kan zo worden voorkomen. In dit artikel wordt één specifiek voorbeeld naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak besproken.

Auteur: Raymond Kramer