Skip to content

Gemeenten aan zet bij het wakker schudden van VvE’s

Vrijdag 1 juli 2011 zijn een aantal wetsaanpassingen van kracht geworden. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en in de Woningwet. Het Rijk geeft hiermee gemeenten meer mogelijkheden voor het aanpakken van achterstallig onderhoud bij Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Kon de gemeente eerst alleen aanschrijven als er sprake was van achterstallig onderhoud, sinds 1 juli jl. is het voor de gemeente ook mogelijk om actie te ondernemen op het moment dat er sprake is van dreigend achterstallig onderhoud. In deze notitie geven we aan hoe deze maatregelen een bijdrage leveren aan de activering van slapende VvE’s.

Auteurs: Marjon Bouma en Raymond Kramer